Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η εταιρεία AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης για ένα σπίτι, φροντίζει κατά την διάρκεια διανομής πετρελαίου θέρμανσης (Οκτώβριο - Μάιο) για την:

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργεία Καθαρισμού

Το εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού της AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ, αναλαμβάνει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της

Διαβάστε Περισσότερα

Πυροσβεστήρες

Σύμφωνα με το νόμο, κάθε πολυκατοικία θα πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρες, όμως η ύπαρξη πυροσβεστήρων δεν είναι αρκετή

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρισμών Δεξαμενών

Τον Μάιο που η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης σταματά, παρουσιάζεται η ανάγκη καθαρισμού της δεξαμενής πετρελαίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση Κοινοχρήστων

Η AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ διαθέτοντας ένα πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα κοινοχρήστων, διευκολύνει

Διαβάστε Περισσότερα

Απολυμάνσεις

Η απολύμανση - απεντόμωση, είναι μία από τις σημαντικότερες εργασίες που θα πρέπει να γίνετε σε

Διαβάστε Περισσότερα

Facebook AVIN
AVIN PHONE210 5753402