Απολυμάνσεις

Η απολύμανση - απεντόμωση, είναι μία από τις σημαντικότερες εργασίες που θα πρέπει να γίνετε σε

κάθε χώρο που συστεγάζονται πολλά άτομα.

Ο σωστός προγραμματισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα (άνοιξη ή φθινόπωρο), μπορούν να διατηρήσουν την σωστή υγιεινή του χώρου σας και την απομάκρυνση οργανισμών που μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες.

Η AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ διαθέτει έμπειρο προσωπικό για τις απολυμάνσεις - απεντομώσεις και χρησιμοποιεί σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ

Για κάθε απολύμανση - απεντόμωση που διενεργεί η AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ, χορηγεί πιστοποιητικό απολύμανσης.

Facebook AVIN
AVIN PHONE210 5753402