Έκδοση Κοινοχρήστων

Η AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ διαθέτοντας ένα πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα κοινοχρήστων, διευκολύνει

την διαχείριση της πολυκατοικίας σας.

Με τα έντυπα κοινοχρήστων της AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ο διαχειριστής μπορεί να έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση είσπραξη τους.

Τα έντυπα παραδίδονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση τους.

Facebook AVIN
AVIN PHONE210 5753402